В ДГ "Детелина"- к-с "Славейков"

От 19.09 в понеделник и сряда - 19:00 ч.

За контакти - тел. 0887 703832 – П.Николова


В ДГ "Веселушко" - к-с "Изгрев"

От 18.09 във вторник и четвъртък - от 19.00 ч.

За контакти - тел. 0887 703832 – П.Николова


В Младежки културен център (Младежки дом)

От 15.09 в понеделник и сряда - от 14:00 ч. в зала № 3

За контакти - тел. 0887 703832 – П.Николова


В ОУ "Св. Княз Борис I"

От 19.09 в понеделник и сряда - от 18:30 ч.

За контакти - тел. 0899 126510 - К. Арабова


В ОУ "Христо Ботев" - кв. "Долно Езерово"

От 20.09 във вторник и четвъртък - от 18:30 ч.

За контакти - тел. 0899 126510 - К. Арабова


В ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен

От 18.09 в понеделник и сряда - от 18:30 ч.

За контакти - тел. 0896 821588 – Д. Стойкова